Нововодолазька прокуратура інформує

  • 18.03.13
  • 2402
  • 0
Право на доступ до публічної інформації має кожний!
Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон) визначає  порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації.

Що саме таке «публічна інформація»? Відповідь на це питання нам дає Закон, а саме - публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Інформаційний запит можуть подавати як фізичні так і юридичні особи, об’єднання без статусу юридичної особи. На ці інформаційні запити дають відповідь розпорядники інформації, а саме – суб’єкти владних повноважень до котрих відносяться органи державної  влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, суб’єкти господарювання, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів  владних  повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг.

Стаття 20 Закону чітко встановлює обов’язок розпорядника інформації надати її особі за її запитом. А якщо запит не підлягає задоволенню, стаття 22 Закону зобов’язує у письмовій формі надіслати відмову.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі. Інформація на запит надається безкоштовно.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться в приміщення прокуратури Нововодолазького району Харківської області за адресою: пл. Кооперативна,22  у смт. Нова Водолага.

Робота із запитувачами інформації проводиться в прокуратурі району щоденно з 9.00год. до 18.00год. відповідно до графіку здійснення особистого прийому громадян та запитувачів інформації. Запити на інформацію подаються на: телефон /факс: 42305.

Запит на інформацію має містити (стаття 19 Закону):

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувачам надається можливість роботи з документами чи їх копіями, право робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію в приміщенні прокуратури району розміщені стенди з графіками прийому громадян та запитувачів інформації, стенди з текстом Закону України «Про доступ до публічної інформації», зразки запитів на інформацію.

Старший прокурор прокуратури району Ю.Дегтярьова 

«УГОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ»


Положеннями глави 35 нового Кримінального процесуального кодексу (КПК) передбачено укладання угод в кримінальному провадженні. І це не лише угоди про примирення між потерпілим, з одного боку та підозрюваним чи обвинуваченим – з іншого, а й угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Слідчий та прокурор зобов’язані проінформувати підозрюваного і потерпілого про їх право на примирення, роз’яснити механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладенні угоди про примирення.

Угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). Така угода може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Подібна угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Наслідком укладення та затвердження угоди про примирення є:

1) для підозрюваного чи обвинуваченого – обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 КПК та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 КПК;

2) для потерпілого – обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 КПК та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

Наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку, а для підозрюваного чи обвинуваченого – також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК, а саме від права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов’язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а також від права допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Прокурор має право відкласти направлення до суду обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди.

Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов’язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду.

Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Суд зобов’язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Суд перевіряє угоду на відповідність вимогам КПК та/або закону.

Якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

У разі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди.

За умисне невиконання угоди ст. 389-1 КК України передбачено покарання у вигляді арешту строком до 6 місяців або обмеженням волі строком до 3 років.

Прокурор району радник юстиції  В. Кретов

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
«У прокуратурі Нововодолазького району організовано роботу «гарячої лінії» для громадян та підприємців»

З метою оперативного реагування на факти незаконного втручання контролюючих органів та органів влади у діяльність підприємств, установ, організацій, інших господарюючих суб’єктів, які здійснюють свою діяльність на території району організовано роботу телефону «гарячої лінії».

За номером (0540) 4-30-96 усі громадяни та суб’єкти господарювання, права або законні інтереси яких порушено службовими особами органів державної влади і контролю, правоохоронних органів, упродовж робочих днів з 9 до 18 години мають можливість звернутися до прокуратури Нововодолазького району.

За їх повідомленнями будуть організовуватися відповідні перевірки, вживатимуться заходи.

Прокурор району радник юстиції В. Кретов

Опубликовано в Новая Водолага

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости из социальних сетей

Медиа

  1. Случайное фото
  2. Случайное видео