Коли та як складається зведена податкова накладна з 1 квітня 2016 року

  • 06.04.16
  • 286
  • 0

Перший випадок, коли законодавчо передбачено складання платником зведеної податкової накладної стосується ситуації коли, відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України, платник нараховує податкові зобов’язання за активами, які призначаються для їх використання або ж починають використовуватися:
1) в операціях, що не є об'єктом оподаткування;
2) в операціях, звільнених від оподаткування;
3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
У зведених податкових накладних, які відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2015р.  № 1307, з 1 квітня п.р. складаються за оновленою формою та згідно із новим Порядком заповнення:
- у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.),
- у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000",
- у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку:
04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;
08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
13 - Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
Термін складання зведеної податкової накладної згідно з пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 Податкового кодексу України - не пізніше останнього дня звітного періоду.
Наступний випадок, коли платник має можливість скласти узагальнюючу (зведену) податкову накладну виникає у разі здійснення безперервного або ритмічного (два та більше разів на місяць) постачання покупцям товарів чи послуг.
У таких випадках зведені податкові накладні, із зазначенням  всієї номенклатури поставлених протягом місяця товарів/послуг, які виписуються покупцям - платникам ПДВ складаються не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця.
Якщо поставки здійснюються особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
Оскільки складання зведених податкових накладних безпосередньо залежить саме від фактичного постачання товарів чи послуг, такі накладні не складаються на суму попередньої оплати. Якщо ж сума передоплати перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, на таке перевищення складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.
Якщо пропали первинні документи…
Загальновідомо, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться будь - яким підприємством чи установою, незалежно від форми власності чи підпорядкування, оскільки фінансова, податкова, статистична та інші види звітності ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. №88 визначено, що у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.
Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду. Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також державній податковій інспекції - підприємствами та місцевому фінансовому органу - установами, в 10-денний строк.
Водночас, Податковий кодекс передбачає, що у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, платник податків зобов'язаний у 5-денний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації( пункт 44.5 статті 44 Податкового кодексу)
Відновити втрачені документи платник податків зобов'язаний протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Опубликовано в ДФС України

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости из социальних сетей

Медиа

  1. Случайное фото
  2. Случайное видео