Податковий календар на травень 2016 року

  • 05.05.16
  • 379
  • 0

4 травня, середа Останній день подання: - звіту про контрольовані операції за 2015 рік; - податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані громадянами та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2015 р.; - звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2015 р. (форма №Д5). Останній день сплати: - єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність за 2015 рік. 10 травня, вівторок Останній день подання: - звіту про суми податкових пільг за І квартал 2016 року; - податкової декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; - розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за І квартал; - розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; - розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; - декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за І квартал; - податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за I квартал 2016 р. (форма № 1ДФ); - податкової декларації з ПДВ за I квартал 2016 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу; - податкової декларації рентної плати за І квартал 2016 р. з розрахунком: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; - податкової декларації екологічного податку за І квартал 2016 р.; - податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал; - податкової декларації туристичного збору за І квартал; - податкової декларації платника єдиного податку третьої групи - юридичної особи за І квартал; - податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи - підприємця за І квартал платниками, віднесеними до третьої групи. 13 травня, п’ятниця Останній день подання: - звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень (форма № 3ВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку; довідки про використані розрахункові книжки за квітень. 20 травня, п’ятниця Останній день подання: - декларації акцизного податку за квітень; - звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4) за квітень; - податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; - податкової декларації рентної плати за квітень з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України. - податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у квітні. Останній день сплати: - податку на прибуток підприємства за І квартал; - частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за І квартал; - єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за квітень (крім гірничих підприємств); - ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу за І квартал 2016 р.; - авансового внеску з єдиного податку за травень платниками, віднесеними до першої та другої груп; - рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал; - рентної плати за спеціальне використання води за І квартал; - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал; - екологічного податку за І квартал; - туристичного збору за І квартал; - збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал; - єдиного податку платниками третьої групи за І квартал. 30 травня, понеділок Останній день сплати: - єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за квітень; - податку на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень; - податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за квітень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки; - військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень; - акцизного податку за квітень; - ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; - рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за квітень; - рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за квітень; - рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за квітень; - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за квітень; - плати за землю за квітень.

Опубликовано в ДФС України

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости из социальних сетей

Медиа

  1. Случайное фото
  2. Случайное видео