Про порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій

  • 11.05.16
  • 326
  • 0

З 18.03.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 10.02.2016 №40 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.02.2016 за №300/28430) (далі – Наказ №40), яким відповідно до пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) затверджено Порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення (далі – Порядок №40).

Порядок №40 визначає послідовність дій контролюючих органів при скасуванні штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму визначеного контролюючим органом податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив у терміни, визначені абзацом першим пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс), без оскарження податкового повідомлення-рішення (далі – ППР).

Ця норма застосовується до платників податків з річними обсягами доходів та/або операцій до 20 млн. гривень, є тимчасовою (до 31 грудня 2016 року включно) та стосується штрафних (фінансових) санкцій, що нараховані на суму податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом.

Крім того, штрафні (фінансові) санкції не скасовуються у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору.

Платник податків також може, за бажанням, письмово повідомити контролюючий орган, який склав відповідне ППР, про своє рішення скористатись правом на скасування штрафних санкцій та надати разом з таким повідомленням копії платіжних документів, згідно з якими здійснено сплату податкового зобов’язання. Проте відсутність факту надходження такого повідомлення не є підставою для відмови платнику податків у скасуванні штрафних (фінансових) санкцій.

При сплаті такого податкового зобов’язання платник податків забезпечує заповнення платіжних документів з дотриманням вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів». При відображенні у такому платіжному дорученні роз’яснювальної інформації про призначення платежу наводиться дата і номер акта перевірки та ППР, відповідно до якого визначено суму такого податкового зобов’язання.

У разі встановлення факту сплати податкового зобов’язання структурний підрозділ, який готував ППР, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем сплати, складає письмове подання, в якому робиться висновок про відповідність (невідповідність) скасування штрафних (фінансових) санкцій положенням пункту 35 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та передає його на погодження до структурних підрозділів, відповідальних за правову роботу, ведення обліку платежів. Зазначені структурні підрозділи погоджують письмове подання протягом двох робочих днів з дня його отримання.

При встановленні відповідності скасування вимогам пункту 35 підрозділу 10 розділу XX Кодексу структурний підрозділ, який готував ППР, надає оформлені із дотриманням вимог пункту 3 Порядку №40 матеріали керівнику (заступнику керівника) контролюючого органу для прийняття рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій (далі – Рішення).

Рішення приймається керівником (заступником керівника) контролюючого органу не пізніше 10 календарних днів з дня сплати такого податкового зобов’язання та реєструється у день прийняття в єдиному журналі реєстрації рішень про скасування штрафних (фінансових) санкцій за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

Звертаємо увагу, що отримання контролюючим органом інформації про оскарження ППР, штрафні (фінансові) санкції за яким були скасовані, є підставою для відкликання Рішення, про що підрозділ правової роботи повідомляє підрозділ, який готував ППР, не пізніше наступного робочого дня за днем надходження такої інформації до контролюючого органу. Структурний підрозділ, який готував ППР, забезпечує опрацювання зазначеної інформації в день її отримання.

Структурний підрозділ контролюючого органу, що готував відповідне ППР, повідомляє у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, платника податків щодо відкликання Рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня, що настає за днем його відкликання.

У разі встановлення фактів невідповідності встановлених обставин положенням пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу Рішення не приймається.

Опубликовано в ДФС України

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости из социальних сетей

Медиа

  1. Случайное фото
  2. Случайное видео