Підприємницька діяльність передбачає обов‘язкову сплату податків

  • 11.05.16
  • 310
  • 0

Одним із конституційних обов'язків громадян Украї­ни є обов'язок кожного сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, встановлених законом, а також що­річно подавати до податкових інспекцій за місцем про­живання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом (стаття 67 Конституції України).

За допомогою податків держава забезпечує оборо­ноздатність країни та безпеку громадян, розвиває економіку, освіту, науку, охорону здоров'я в інтересах всього сус­пільства. Принципи побудови системи оподаткування в Ук­раїні, види податків, зборів та інших обов'язкових пла­тежів, напрями їх зарахування і використання, перелік платників податків та об'єктів оподаткування, а також відповідальність за порушення податкового законодавст­ва, визначаються Податковим кодексом України.

Водночас чинне законодавства, зокрема, стаття 58 Господарського кодексу України чітко визначають обов‘язок державної реєстрації суб‘єктів господарювання. Порядок їх реєстрації відбувається відповідно до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». На даний час максимально спрощено процедуру реєстрації для суб'єктів підприємницької діяльності, яка є головним процесом легалізації їхньої діяльності. При цьому після реєстрації новоствореного підприємства у державного реєстратора постановка на облік в органі ДФС та обрання системи оподаткування відбуваються в автоматичному режимі.

Таким чином увесь процес здійснення підприємницької діяльності визначається існуючим правовим порядком, який знаходить своє втілення через налагоджену систему співпраці та діалогу з бізнесом, надання йому методичної та правової допомоги через сучасні електронні сервіси та комунікаційні майданчики. Також бізнес-спільнота у своїй діяльності спирається на такі стабільні і незмінні фактори, як сумління, професіоналізм, ініціатива та патріотизм, завдяки чому забезпечується розвиток економіки, збереження робочих місць, створення доданої вартості, отримання прибутків.

У цьому важливому ряду також знаходяться сплата податків, які дають можливість усім нам жити у  цивілізованому суспільстві, бо саме за кошти платників податків держава отримує можливість фінансувати освіту, армію, науку, медицину, інші соціальні сфери. Таким є апробований шлях суспільного розвитку, який виробив систему сплати податків і зборів.

У зв‘язку з викладеним вище вкотре наголошуємо, що контроль за дотриманням податкового законодав­ства і правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати податків, зборів та інших платежів і внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавст­вом України, здійснюється органами Державної фіскальної служби України. У свою чергу на підставі декларацій, документальних перевірок за місцем отриманих доходів органи ДФС у разі вста­новлення порушень податкового законодавства вимага­ють їх усунення, а на громадян, винних у неподанні або невчасному поданні декларації про доходи чи включенні до декларацій спотворених даних та в інших випадках порушення податкового законодавства накладають адміністративні стягнення.

Опубликовано в ДФС України

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости из социальних сетей

Медиа

  1. Случайное фото
  2. Случайное видео