Для тих, хто цікавиться історією рідного краю, нашої малої Батьківщини пропоную свою нову роботу – відеофільм з серії «Нова Водолага моя».

На речке, по черкасскому говору, Водолаге, а по старинному русскому Адалаге. Последнее название память о татарском кочевье по р. Адалаге, богатой некогда сенными угодьями.

Що робив прославлений полководець в Новій Водалазі?

За переписом 1722 року в слободі було 681 двір, у 1730 році — 4900 жителів. Тоді ж, у 1732 році тут працювало вже дві церковнопарафіальні школи, а 1749 року відкрито слов’яно-латинське училище. Багато жителів слободи займалось ремеслом і торгівлею.

Пути, расходящиеся от Харькова. 1903 год.